19.07.2024.
Općinski načelnik Zudin Mahmutović na prijedlog Štaba civilne zaštite proglasio je stanje prirodne nesreće na području općine Sapna uzrokovane poplavama i klizištima, a radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugorženom području Općine.
Zbog obilnih kišnih padavina i izlijevanja velikog broja potoka, rijeke Sapne i Munjače kao i drugih manjih riječica čime je ugorženo na desetine stambenih i pomoćnih objekata kao i putna, vodovodna, kanalizaciona i druga infrastruktura, Općinski štab i civilna zaštita su na terenu, prate situaciju i preduzimaju neophodne interventne mjere u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.
Po prestanku padavina Komisija za procjenu štete od poplava i klizišta će izvršiti procjenu šteta na području općine Sapna nastalih od posljedica velikih kišnih padavina.
Trenutno u Sapni kiša i dalje neprestano pada.
Izvor: opcinasapna.ba

About Author