19.07.2024.

Elektronska naplata javnog prevoza postala je neizostavan dio svakodnevnog života za mnoge stanovnike većih gradova širom svijeta. U mnogim gradovima, ova inovacija donosi olakšice korisnicima i pruža brži, sigurniji, i ekološki prihvatljiv način putovanja.
Na području kantona Sarajevo gradski prijevoz obavljaju dvije kompanije i to GRAS (u državnom vlasništvu) i Centrotrans (privatna kompanija).
U Sarajevu, javni prijevoz trebao je biti u velikoj mjeri unaprijeđen uvođenjem GRAS i Centrotrans elektronske naplate, ali čini se da postoje problemi s međusobnim prihvatanjem mjesečnih karata. Naime da bi vaša mjesečna karta važila kod drugog prijjevoznika neophodno je da uz istu imate i fiskalni račun za mjesečnu dopunu.
GRAS (Gradski saobraćaj Sarajevo) je prevoznička kompanija koja služi stanovnicima i posjetiocima Sarajeva. Elektronska naplata je uvedena kako bi se poboljšala efikasnost i smanjile gužve u javnom prevozu. Međutim, mnogi korisnici su izvijestili o problemima s međusobnim prihvaćanjem mjesečnih karata na različitim prevoznim sredstvima i linijama. U praksi Centrotrans već duži vremenski period ima funkcionalnu elektronsku naplatu, ali ima probleme jer ne može očitati kartice izdate od strane GRAS-a. U GRAS-u još veći problemi, pored toga što ne mogu očitati Centrotrans kartice, u dosta vozila ne mogu očitati čak ni one koje su sami izdali.
Prva i osnovna svrha mjesečne karte jest da omogući korisnicima neograničen pristup javnom prevozu unutar određenog vremenskog perioda, obično mjesec dana. Međutim, brojni korisnici su se požalili da su često suočeni s problemima prilikom prelaska s jednog prevoznog sredstva na drugo ili prelaska s jedne linije na drugu. Nažalost, problemi s međusobnim prihvaćanjem mjesečnih karata smanjuju koristi i efikasnost ovog sistema.
Kao rezultat svih ovih problema, ljudi gube vrijeme i energiju, a javni prevoz gubi na privlačnosti kao alternativa vožnji vlastitim automobilima.
Da bi se riješili ovi problemi i unaprijedio sistem javnog prevoza u Sarajevu, ali i ispunile obaveze koje je nametnulo nadženo kantonalno ministarstvo, potrebno je hitno djelovati. Evo nekoliko koraka koji bi mogli pomoći:
1. Standardizacija sistema elektronske naplate: Svi prevoznici u gradu bi trebali usvojiti isti standard za elektronsku naplatu i međusobno prihvatanje mjesečnih karata. Ovo bi omogućilo korisnicima glatku tranziciju s jednog prevoznika na drugi bez poteškoća.
2. Bolja obuka osoblja: Osoblje na stanicama i vozilima treba biti dobro obučeno kako bi pomoglo korisnicima pri upotrebi elektronskih karata i rješavanju problema s kojima se susreću.
3. Tehnička ažuriranja: Potrebno je ažurirati tehničku opremu i softver kako bi se osiguralo glatko funkcionisanje elektronskog sistema naplate.
4. Praćenje i povratna informacija korisnika: Gradski prevoznici trebaju aktivno pratiti i analizirati povratne informacije korisnika kako bi brže reagirali na probleme i poboljšali uslugu.
Sarajevo ima potencijal da postane grad s efikasnim i korisnički orijentisanim sistemom javnog prijevoza, ali za to je potrebno da se riješe problemi s međusobnim prihvaćanjem mjesečnih karata. Samo uz saradnju prijevoznika, gradskih i kantonalne vlasti, te korisnika može se postići napredak u ovom važnom aspektu javnog prijevoza.

About Author